Välkommen till

Executive Onplace


När du bestämt Dig för att gå ett par steg längre, när Du känner att Du har kapacitet för att nå högre än glastaket, när Du vill dansa med de stora elefanterna, eller om Du kört fast och behöver utvecklas på ett högre plan.

Då kan jag hjälpa Dig med att få igång Din verksamhet, Din karriär och utveckling!

Jag kan också hjälpa Dig med Ditt företagsteam, avdelning eller styrelse för att få er att jobba mot samma mål och bli mer sammansvetsade,

Eller behöver Du, er VD eller avdelningschef stöd och coaching för att utvecklas som den företagsledare ni vill ha och behöver?

Kontakta mig för ett samtal så ska se hur vi kan hjälpa just Dig och Ditt företag att lyckas!

Kraftfulla paket

Ledarskaps coaching

Är Du chef, ledare, eller VD och kvinna, som är på väg mot nya utmaningar och behöver stöd för att utvecklas?


Vill Du nå högre än glastaket och dansa med de stora elefanterna?


Vill Du ta makten över Ditt ledarskap och känna Dig trygg i din roll?


Vill Du stärka ditt chefskap, som får Dig att lyfta?

teamcoaching

Behöver Din styrelse, avdelning eller grupp en mer strukturerad och gemensam vision. och värdegrund?


Vill Du att ni utvecklas till ett sammansvetsat team som stödjer och coachar varandra till mer lyckade projekt.?


Vill ni ha effektivare och tydligare resursanvändning och en beteendeförändring i er organisation som sätter avtryck?

affärs coaching

Är Du entreprenör och egen företagare, och en kvinna med stora mål som vill nå ett steg högre?


Har Du större ambitioner och vill utveckla Din verksamhet och Dig själv och behöver en strukturerad plan för hur detta ska fungera?


Vill Du blir den framgångsrike entreprenör Du drömmer om?

Kontakta då mig för en diskussion om hur just Du kan lyckas!